Specjalizacje

Sprawy cywilne
Sprawy rodzinne
Sprawy gospodarcze
Sprawy podatkowe
Prawo pracy

Kancelaria adw. Elizy Kuny podejmuje się prowadzenia spraw związanych z większością gałęzi prawa. Obsługa zawsze oparta zostaje na indywidualnych warunkach współpracy z klientem i uzależniona jest zarówno od stopnia trudności danej sprawy, jak i jej charakteru.

Zespół kancelarii stale uczestniczy w rozstrzyganiu problemów o różnym charakterze, dlatego też naszym klientom możemy zapewnić obsługę podpartą nie tylko merytoryczną wiedzą i wysokimi kwalifikacjami naszych pracowników, ale również bogatym doświadczeniem zawodowym.

Obecnie Kancelaria jest w pełni przygotowania do świadczenia kompleksowej obsługi na rzecz klientów indywidualnych, jak również i biznesowych (przedsiębiorców).

Współpraca, którą proponujemy, może być realizowana w formie doraźnie udzielonego wsparcia (najczęściej oceny prawnej przedstawionej przez klienta dokumentacji, przygotowania pisma procesowego bądź też jednorazowej konsultacji) lub długotrwałego partnerstwa (model współpracy przygotowany przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach).


Sprawy cywilne

Zespół kancelarii zapewnia pełną obsługę i pomoc w sprawach cywilnych o różnym charakterze i stopniu trudności. W ramach obsługi zapewniamy m.in. reprezentację klienta w trakcie prowadzonych postępowań przed sądami – zarówno w Warszawie, jak i poza stolicą. Bogate doświadczenie pozwala nam podejmować się prowadzenia spraw związanych z zagadnieniami życia codziennego, jak również problemów wymagających  wieloaspektowego podejścia.
Szczegóły

Sprawy rodzinne
Podejmujemy się reprezentowania klientów pragnących wnieść pozew o rozwód, jak i tych, wobec których taki pozew został wniesiony. Obsługę prawną realizujemy sposób kompleksowy, co w przypadku spraw związanych z zagadnieniami prawa rodzinnego niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przygotowania dodatkowej dokumentacji oraz pism (np. pozwów o obniżenie alimentów). Prowadzimy także sprawy o podział majątku.
Szczegóły

Sprawy gospodarcze
Wieloletnie doświadczenie w obszarze obsługi klientów biznesowych pozwala nam świadczyć kompleksową pomoc m.in. w zakresie zagadnień związanych z prawem gospodarczym lub handlowym. Oferujemy pełne wsparcie także w trakcie negocjowania umów czy kontraktów, jak również w trakcie ustalania zasad rozliczeń finansowych lub prowadzenia mediacji z pracownikami. Obsługa zawsze dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb klienta.

Sprawy podatkowe
Zadaniem naszego zespołu, w trakcie obsługi obejmującej sprawy podatkowe, jest m.in. wypracowanie dla klienta najkorzystniejszej z możliwych strategii udziału w kontroli skarbowej bądź też prowadzonym postępowaniu podatkowym – niezależnie od tego, na jakim jego etapie decydują się Państwo skorzystać z pomocy prawnika. Wiedzą oraz doświadczeniem wspieramy klientów w trakcie etapu sądowego, jak również pomagamy w zarządzaniu kontrolą podatkową.
Szczegóły

Prawo pracy
Świadczymy pomoc przedsiębiorstwom, jak również osobom zatrudnionym w firmach działających na terenie Warszawy i okolic, które znalazły się w sytuacji konfliktowej powstałej na tle relacji pracodawca-pracownik. Dla naszych klientów, będących tak jedną, jak i drugą stroną tego rodzaju sporów, podejmujemy się prowadzenia czynności pozasądowych, a także reprezentowania ich przed właściwymi im Sądami Pracy. We wszystkich przypadkach ważnym jest, aby sprawę prowadził zaznajomiony z najnowszymi orzeczeniami Sądu Najwyższego, jak również nowelizacjami przepisów prawa pracy adwokat. Kancelaria mecenas Elizy Kuny prowadzi sprawy, które dotyczą m.in.:

  • niezgodnego z kodeksem wypowiedzenia umowy,
  • dyskryminacji lub mobbingu,
  • odszkodowań z tytułu niezawarcia przyrzeczonej umowy,
  • wydania bądź sprostowań świadectw pracy,
  • wypłaty zaległych pensji, wynagrodzeń za nadgodziny bądź odpraw przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych,
  • naruszenia lub też całkowitego niewywiązywania się z obowiązków określonych w umowie.

Obsługująca prawo pracy kancelaria adwokat Elizy Kuny świadczy swoje usługi w ramach prowadzenia pojedynczych spraw, a także długotrwałej współpracy opierającej się na stałej obsłudze przedsiębiorstw.