Prawo podatkowe

Prawo podatkowe:

       
       
   

Zadaniem, którego podejmuje się warszawska kancelaria, jest wypracowanie dla klienta najkorzystniejszej dla niego strategii udziału w kontroli podatkowej (skarbowej) lub prowadzonym postępowaniu podatkowym na etapie sądowym. Adwokat, specjalizujący się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz podatkowym, udzieli kompleksowej porady. Wspierając się wiedzą ekspercką oraz doświadczeniem w zarządzaniu kontrolą i postępowaniami podatkowymi będzie w stanie podjąć się indywidualnej współpracy z klientem.

 
       
 

W obszarze szeroko rozumianego prawa podatkowego kancelaria realizuje wsparcie w postaci:

  • przygotowywania przez adwokata pism na potrzeby prowadzonego postępowania (niezależnie od jego etapu), jak również kontroli skarbowej;
  • przygotowywanie pism w związku z zastrzeżeniami oraz wyjaśnieniami do protokołu, koniecznością złożenia odwołania od decyzji bądź też wniosku o stwierdzenie nadpłaty;
  • sprawy dotyczące nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji podatkowych, w szczególności w akresie stwierdzenia nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania, a także przygotowywanie odpowiednich wniosków i prowadzenie postępowań w tym zakresie,
  • prowadzenia spraw podatkowych w związku z toczącym się przed sądami administracyjnymi postępowaniem – pomoc obejmuje w szczególności przygotowywanie skarg na decyzje do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz innych pism procesowych, jak również występowanie w imieniu Klienta na rozprawie przed sądem administracyjnym;
  • sporządzania przez adwokata prawa cywilnego i prawa podatkowego skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych oraz dostarczanie ich do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • przeprowadzanych konsultacji, które dotyczą przede wszystkim treści dokumentów samodzielnie przygotowywanych przez klientów;
  • merytorycznej pomocy mającej na celu przygotowanie klienta do kontroli podatkowej i skarbowej; wsparcie opiera się przede wszystkim na analizie aktualnych zobowiązań podatkowych płatnika, audycie dokumentacji oraz stosowanych przez klienta procedur wewnętrznych;
  • kompleksowego doradztwa wynikającego z przebiegu rozpoczętej już kontroli skarbowej/podatkowej lub też prowadzonego względem klienta postępowania podatkowego;
  • sporządzenia niezbędnych opinii – adwokat z warszawskiej kancelarii przygotuje dla klienta m.in. opinię podatkowo-prawną.