Kancelaria Adwokacka

Kancelaria
Prowadzona przez adw. Elizę Kunę Kancelaria (prawo pracy, prawo cywilne, rodzinne – w tym rozwody, karne, gospodarcze i administracyjne) posiada doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi, organizacjami (w tym stowarzyszeniami) oraz podmiotami gospodarczymi. Na każdym etapie świadczonych usług kancelaria zapewnia pełną wiedzę o sytuacji formalnej i procesowej oraz przystępnie przedstawia klientowi zagadnienia związane z tokiem prowadzonej sprawy. Dotychczasowe doświadczenia oraz przygotowanie pozwala nam działać w sposób wieloaspektowy. Dotyczy to zarówno obsługi realizowanej w obszarze regulowanym przez prawo pracy, prawo cywilne, jak i inne gałęzie. Istotnym i niezwykle ważnym elementem mającym wpływ na sposób świadczenia pomocy jest również etyka zawodowa. Troską kancelarii jest zapewnienie klientowi nie tylko pełnego i profesjonalnego wsparcia, ale również takich warunków współpracy, które dadzą mu pełne poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancję całkowitej dyskrecji.

 

       
 

Adwokat Eliza Kuna z powodzeniem występuje jako pełnomocnik procesowy przed Sądami wszystkich instancji, zarówno w sprawach cywilnych – w tym w szczególności w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i spadkowych oraz w sprawach administracyjnych i podatkowych.

   
       
 

Pisma, opinie, konsultacje prawne i reprezentacja przed sądami i organami Państwa
Oferta obejmuje konsultacje (kompleksowe doradztwo), sporządzanie pism, opinii i umów na każdym etapie sprawy oraz przede wszystkim zastępstwo (m.in. procesowe) w sprawach sądowych i administracyjnych. Klienci mogą uzyskać pomoc na każdym etapie prowadzonej sprawy (także na etapie przedprocesowym) oraz zadbać o odpowiednie zabezpieczenie własnych interesów, o co zatroszczy się adwokat. Prawo cywilne, pracy, karne oraz inne obszary działalności Kancelarii upoważniają ją do reprezentowania interesów klientów na różnych etapach prowadzonych postępowań – także w trakcie
prowadzenia spraw przed sądami oraz urzędami.

Warszawska kancelaria adw. Elizy Kuny (siedziba w centrum Warszawy – Wola) powstała na bazie doświadczeń w świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych zdobytych w trakcie wieloletniej praktyki. Dążąc do zapewnienia klientom najwyższego poziomu usług oraz pragnąc sprostać wymaganiom stawianym przez zmieniający się rynek usług, postanowiliśmy rozszerzyć zakres proponowanej współpracy o obszary tradycyjnie utożsamiane z praktyką biura adwokackiego.

Prowadzimy także sprawy rodzinne. W tej kategorii największe znaczenie mają sprawy o rozwód, separację, podział majątku oraz sprawy alimentacyjne.

Podchodzimy do każdego klienta indywidualnie i poświęcamy jego sprawom tyle czasu ile tylko wymagają. Przywiązujemy dużą wagę do kwestii właściwych relacji i odpowiedniej komunikacji z osobami powierzającymi nam swoje sprawy. Największą satysfakcją jest opinia klientów, że reprezentował ich dobry adwokat.

Nasza Kancelaria Adwokacka ma siedzibę w Centrum Warszawy (Wola). Gwarantuje to szybką i dobrą komunikację z całą Warszawą. Świadczymy pomoc również na terenie innych miast oraz reprezentujemy mocodawców mających miejsce zamieszkania poza granicami kraju (dotyczy to w szczególności spraw o rozwód, podział majątku, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego czy windykacji).

Szukasz adwokata w Warszawie? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii Adwokackiej adw. Elizy Kuny znajdującej się w Centrum Warszawy. Zobacz, jak do nas dojechać.

Główne specjalizacje
Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa cywilnego, w tym rodzinnego i opiekuńczego (m.in. sprawy alimentacyjne, o separację oraz rozwody), spadkowego, prawa pracy oraz administracyjnego i podatkowego. Adw. Eliza Kuna oprócz ukończonych w Polsce studiów prawniczych, aplikacji adwokackiej i tytułu adwokata jest również absolwentką Uniwersytetu w Tours we Francji, gdzie uzyskała magisterium i tytuł Master du droit.