Prawo cywilne i rodzinne

Prawo rodzinne

 

       
       
   

Tego typu sprawy są szczególnie ciężkie dla obu małżonków. Zawsze są źródłem ogromnego stresu, budzą wiele obaw, a przede wszystkim wiążą się z poważnymi zmianami w życiu osobistym obu stron. Z tego względu rozwód powinien być prowadzony przez osobę wyrozumiałą oraz dyskretną. W takich sprawach reprezentujący adwokat często bywa wsparciem, a jego wiedza pomaga przejść przez ten trudny okres.

 
       
 

Jedną z dziedzin, w ramach której obsługujemy naszych klientów z Warszawy jest prawo rodzinne, szczególnie w zakresie regulacji dotyczących uchylenia bądź rozwiązania wspólnoty małżeńskiej. Podejmująca się prowadzenia sprawy o separację lub rozwód adwokat Eliza Kuna świadczy pomoc w pełnym wymiarze, w tym przede wszystkim w zakresie przygotowania wniosku lub pozwu oraz reprezentowania powoda/powódki bądź też pozwanego/pozwanej przed sądem okręgowym.

Celem naszej kancelarii jest jednocześnie pomoc klientowi w udowodnieniu zupełnego bądź zupełnego i trwałego rozpadu pożycia, tj. wykazania zarówno w samym pozwie, jak i w trakcie postępowania sądowego, że zerwaniu uległy więzy duchowe i fizyczne, a także, o ile jest to zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, więzy ekonomiczne i gospodarcze. Prowadzący rozwody adwokat może podjąć również czynności związane z wnioskowaniem o przyznanie określonego wymiaru władzy rodzicielskiej nad małoletnim potomstwem, ustalenie miejsca zamieszkania dzieci, czy też określenie obowiązku alimentacyjnego.

W szczególności kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o:

 • rozwód,
 • alimenty na rzecz dziecka bądź byłego małżonka,
 • podział majątku,
 • ograniczenie bądź całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie kontaktów między byłymi partnerami,
 • ubezwłasnowolnienie.


Prawo cywilne

Do obszarów, w których specjalizuje się nasza kancelaria należy także szeroko pojęte prawo cywilne. Adwokat Eliza Kuna reprezentuje klientów indywidualnych w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych prowadzonych przez sądy pierwszej i drugiej instancji, jak również organy egzekucyjne z Warszawy. Nasz zespół świadczy pomoc w głównej mierze w zakresie prawodawstwa dotyczącego wymiany dóbr i usług między autonomicznymi podmiotami, a także regulacji prawa osób fizycznych do rzeczy.

W szczególności kancelaria reprezentuje klientów w sprawach o:

 • stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości,
 • uwłaszczenie gruntu lub nieruchomości,
 • rozgraniczenie nieruchomości lub wznowienie granic,
 • służebność gruntową bądź osobistą,
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • prawo do nieruchomości,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • podział spadku,
 • należny zstępnemu zachowek i jego wysokość,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • eksmisję,
 • naruszenie posiadania,
 • zniesienie współwłasności,
 • o zapłatę,
 • najem lokali.

Specjalizująca się w prawie cywilnym adwokat udziela również jednorazowych porad i konsultacji oraz sporządza umowy bądź inne dokumenty, które mogą pomóc doprowadzić do rozwiązania wyżej wymienionych przypadków.